instagram

Odsubskrybowanie

Ten wpis Andrzeja jest dokładnie o mnie. Dzisiaj jestem obywatelem, ale jednocześnie jestem rezydentem dwóch cywilizowanych republik Unii Europejskiej, a większość aktywów trzymam poza Unią Europejską.

Nawiązując do obrazka, “odsubskrybowanie” Polski rozpocząłem wiele lat przed objęciem władzy przez partię, która odwróciła pozytywny kierunek zmian zapoczątkowanych mniej więcej gdy się urodziłem, a który to nie zaprowadził by tego kraju na cywilizowane terytorium nawet zanim pewnie bym nie zszedł.

Kraj który wypowiedział traktaty europejskie stawiając prawo krajowe nad międzynarodowym wbrew własnej konstytucji, podważył europejską konwencję praw człowieka, wielokrotnie wzywany przez społeczność międzynarodową do poszanowania zasad praworządności i trójpodziału władzy. Taki kraj nie zapewnia nikomu bezpieczeństwa funkcjonowania, wykonywania jakiegokolwiek zawodu, prowadzenia jakiejkolwiek działalności.