instagram

Oko za oko, ząb za ząb

Nie wierzę w taką sprawiedliwość, to nigdy nie mogły by być moje zasady. Wierzę jednak, że za złe słowo należy się słowo przeprosin, za zły czyn należy się zadośćuczynienie.

Wierzę w odszkodowanie i zadośćuczynienie w naturze. Słowem można wyrządzić krzywdę większą niż pięścią, ale złe słowo odszkodowaniem jest dobre słowo. Za krzywdy wyrządzone w majątku innej osoby odpowiada się pieniędzmi, a popsute rzeczy naprawia się dobrym uczynkiem.