instagram

Pandemia a inflacja

Tak wysoka śmiertelność to również powód dla którego mamy tak wysoką inflację, a zatem zaniedbania rządzących w zakresie świadczenia usług zdrowotnych mają wpływ również na ekonomię. Dzisiaj jesteśmy drugim krajem pod względem inflacji a byliśmy również drugim pod względem śmiertelności.

Jak wynika z danych Eurostatu, od stycznia 2020 r. do marca 2022 r. łączna liczba zgonów ponad „normę” wyniosła w naszym kraju przeszło 205 tys. – to niemal dwa razy więcej, niż pokazują oficjalne polskie dane dotyczące osób zabitych bezpośrednio przez COVID-19 (ponad 116 tys.).

To prawie rekord wśród krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu). Wyprzedza nas jedynie Bułgaria, w której odsetek nadmiarowych zgonów sięgnął aż 26,5 proc.