instagram

Państwo mafijne

Państwo prawa umarło już dawno, a teraz zostało już tylko państwo mafijne, w którym polityk partii i urzędnik państwowy ocenia prawomocne wyroki sądu pod kątem możliwości ich wykonania.

Obecny rząd uznaje że niekorzystny wyrok sądu nic nie znaczy, jeśli są inne przepisy, na które można się powołać aby wyroku nie wykonać. Cały cyrk zaczął się tuż po przejęciu władzy biorąc początek od znanego scenariusza z Trybunałem Konstytucyjnym: wyroków nie wykonywać, nie publikować albo nie odbierać. Zamiast tego zmienić prawo tak żeby wyznaczyć nowy skład sędziowski. Następnie z nowym składem poczekać na korzystny wyrok. Zmieniony wyrok wykonać, powstrzymując się od krytycyzmu czy komentarza, a niekorzystny uznać jako mający znaczenie jedynie historyczne.