instagram

Państwo policyjne

Państwo policyjne jest wtedy kiedy zawsze kiedy z kimkolwiek rozmawiasz, myślisz jakie jest medium, przez które przekazujesz wiadomość.

Ja osobiście wiem że jestem zawsze podsłuchiwany. Interes tych, którzy podsłuchiwać mogą, jest zbyt duży aby tego nie robili. Historia mojej “paranoi” sięga dziesięciu lat wstecz. Już dziesięć lat temu przestrzegałem przed mówieniem lub pisaniem czegoś, co jest zbyt łatwe dla lepkich rączek bandytów. Dzisiaj bandyci pokazują moim współpracownikom korespondencję sprzed niemal dziesięciu lat prezentując ją w aktach sądowych i każą się spowiadać.

Swoją drogą trzeba być bardzo naiwnym, żeby sądzić że w tej sytuacji akurat ja będę mówił przez telefon rzeczy, z których również miałbym się kiedykolwiek spowiadać, tym bardziej że od lat wiem co się dzieje. Rozwój państwa policyjnego doprowadził jedynie do rozwoju kryptografii zapewniającej w każdym projekcie techniczną autonomiczność od podsłuchów państwowych i metod inwigilacji.