instagram

Państwo teoretyczne

Godząc się na coraz większą fasadowość demokracji (obywatele od wyborów do wyborów), oddaliśmy pełnię władzy politykom (tak jednej, jak i drugiej, trzeciej opcji), a ci – przekazali ją nabożnie biznesowi.

Państwo teoretyczne nie jest w stanie kontrolować jednolitego podatku, bronić istnienia lasu czy puszczy, a nawet zmusić biznes do akceptacji lub odwrócenia pewnych praktyk kredytowych, bez względu na liczbę poszkodowanych. Państwo teoretyczne nie ma skutecznej polityki edukowania społeczeństwa, zapobiegania patologiom. Zamiast tego państwo teoretyczne sprowadza wszystkie swoje działania do prób przyglądania się działaniom obywateli stosując różnego rodzaju narzędzia inwigilacji, mające na celu znalezienie złych zamiarów, głównie w obszarze podatkowym, wszędzie tam gdzie jeszcze obywatele na to pozwalają, a gdzie prawo już dawno nie sięga. Państwo po prostu nie kontroluje gospodarki.

Państwo teoretyczne jest w stanie używać siły, walczyć z oczywistymi praktykami mafijnymi, ale nie jest w stanie prowadzić żadnej skutecznej polityki gospodarczej, społecznej czy demograficznej. Państwo teoretyczne jest w stanie rozdawać pieniądze w nadziei na zmianę trendów demograficznych, co zresztą nigdy się nie udało. Po stronie dochodowej takie państwo może eliminować jedynie najbardziej skrajne i dawno rozpoznane wyłudzenia czy przekręty, wyprowadzając jednocześnie ogromne dochody tych, którzy wyjadą wraz z nimi lub przeprowadzą je podatkowo za granice. Państwo jest w stanie jedynie pokazowo eliminować poszczególnych graczy, ale nie wyznacza i nie kontroluje żadnych reguł gry.

Dzisiejsze społeczeństwo już dawno zorganizowało się w kręgi ludzi gromadzących kapitał, które świetnie radzą sobie z działaniami Państwa, gdzie prywatność broniona jest przez kanały komunikacji opracowane przez kryptologów na indywidualne zamówienie, gdzie kapitał lokowany w międzynarodowych strukturach odpornych na wpływy lub nawet wiedzę (jakiegokolwiek) Państwa. Komunikacja pewnych grup odbywa się poza sieciami wrażliwymi na inwigilację, a kapitał tego wąskiego grona gromadzi się nie w pieniądzach na koncie, ale w opcjach, udziałach, krypto walutach. Tam gdzie nie ma zgody na inwigilację, lub naruszenie interesów, tam nie ma inwigilacji, tam nie sięga żadne prawo. Państwo po prostu jest ślepe.

Ludzie którzy interesują się z tego jak działają służby Państwowe dawno organizują swoją działalność poza kanałami dostępnymi dla wiedzy państwowej nie gromadząc środków w bankach, a posługując się komunikacją poza chmurą. TaskBeat jest jednym z systemów, które pozwalają na organizowanie całej działalności operacyjnej oraz zarządczej w zamkniętym, szyfrowanym systemie, który nie wymaga umieszczania danych komunikacji zespołu w żadnej chmurze, a zatem zabezpiecza przed fizycznym przejęciem w wyniku nielegalnych działań służb państwowych.

Maciej Zagozda. Autor postu pracuje dla Taskscape Ltd. Taskscape dostarcza aplikację do zarządzania projektami. Poglądy wyrażone w tym artykule są wyłącznie poglądami osobistymi autora. Nie mają na celu odzwierciedlenie poglądów pracodawcy, klientów, ani podmiotów powiązanych.