instagram

Pierwsza ustawa

Dlaczego jedną z pierwszych ustaw Kaczafiego była ustawa o inwigilacji? Dlaczego do tej pory nie ma silnej alternatywy dla obecnie rządzących?

Otóż prawo do prywatności warunkuje wolność słowa, zatem być może istnieje rozsądna alternatywa, ale w tej sytuacji nie ma odwagi się ujawniać, organizować. Ludzie wiedząc o możliwościach inwigilacyjnych władzy ograniczają swoją aktywność publiczną, polityczną. Coraz mniej ludzi funkcjonuje w stowarzyszeniach, fundacjach oraz organizacjach politycznych. Każda dyktatura może rosnąć i trwać bez końca w przypadku braku opozycji, a opozycję można po prostu ukryć lub zastraszyć lub chociażby skutecznie zniechęcić do wyrażania poglądów politycznych.