instagram

Po co władzy sądy

Po co władzy sądy? Obecnie prowadzi siedemset postępowań karnych przeciwko obywatelom w sprawach politycznych, a to dopiero początek.

Naprawdę nie chodzi o postępowania mające na celu ukaranie za prowadzenie protestów, jakie obywatele prowadzą w całym kraju, ale o fakt iż tak w IVRP, jak i w PRL przez większość czasu większość obywateli miała poczucie iż żyje w relatywnie wolnym i demokratycznym kraju. Tak, w okresie najgłębszego komunizmu ludzie naprawdę wierzyli dość powszechnie że żyją w wolnym i demokratycznym kraju, chociaż w tym czasie masowo aresztowano tak opzycjonistów, jak i wszelkiego rodzaju wywrotowców, o protestujących nie mówiąc.