instagram

Po zapachu

W pewnym wieku odróżniasz menedżera od poganiacza po zapachu.

Menedżer to człowiek, który dba o projekty i priorytety – dbając aby praca była odpowiednio skoordynowana i spriorytetyzowana. Menedżer interesuje się przebiegiem każdego projektu usuwając przeszkody na drodze realizacji projektów. Menedżer zna termin projektu oraz zarządza zadaniami dobierając te, które zmieszczą się w czasie oraz zrealizują cel projektu.

Poganiacz to człowiek który dba o obłożenie i terminy – dbając aby każdy miał coś do roboty, a ta robota miała wyznaczoną datę. Poganiacz wkleja każdemu szablon, którego treść zależy od tego czy jesteśmy przed lub po datą, aczkolwiek nie ma niczego wspólnego z tym co się dzieje lub nie dzieje w projekcie. Poganiacz nie zna zadań w projekcie, nie interesuje się ich znaczeniem ani niezbędnym nakładem pracy. Poganiacz interesuje się wyłącznie terminem.

Poganiacza od menedżera odróżnisz po zapachu, tj. odgadniesz kim jest po pierwszej nucie treści które ma do przekazania, bo w pewnym momencie te szablonowe wklejki zaczynając brzmieć wszystkim tak samo, zarówno gdy słyszysz je osobiście, jak i kiedy słyszysz je z opowieści innych osób.

Praca poganiacza to często manipulacyjna technika nieudolnego menedżera, który doskonale orientuje się w niemożliwości zmieszczenia całej pracy, którą chciałoby się dowieźć, a która bardziej wynika z jakiś ambicji, a niekoniecznie wynika z celu projektu. Praca poganiacza to trzymanie kciuków przez zaciśnięte zęby, licząc na to że kolejnym razem się uda, nawet kosztem wypalenia zespołu.