instagram

Poczucie sprzeczności

Ludzie mają zakrzywioną możliwość podejmowania racjonalnych decyzji z uwagi na skrzywione zrozumienie znaczenia słowa prawda.

Na codzień przecież nie ma nic sprzecznego z tym że rośnie rozwarstwienie, maleje ubóstwo, a statystycznie ja i pies mamy trzy nogi. Żadne z tych rzeczy nie są sprzeczne. Wszystko to zresztą przecież prawda.

Podobnie da się stworzyć demokrację socjalistyczną bez jakiejkolwiek sprzeczności, choć pojęcie to zgrzyta. Co więcej, większość krajów Europejskich, a może i cała cywilizacja tzw. “zachodu” opiera się już obecnie na takim właśnie porządku.

Trzeba najpierw dobrze rozumieć rzeczy i pojęcia, żeby móc znajdować sprzeczności, a także zgodności, generalizacje i analogie.