instagram

Podatek dla opuszczających Polskę, pożyczki dla wracających. Będzie bój o emigrantów?

Odpowiedź: nie będzie, albowiem nie da się skutecznie ani zawalczyć o żaden powrót, ani zatrzymać żadnego wyjazdu.

Dzisiaj korzystając z legalnych ścieżek można bezpiecznie spieniężyć ruchomości, prawa autorskie oraz udziały w spółkach na rzecz podmiotów zagranicznych, o czym przekonałem się wyprowadzając kilkanaście projektów o samej wartości odtworzeniowej przekraczającej kilkanaście milionów złotych – nie płacąc przy tym żadnego podatku.