instagram

Podobny model rządzenia

“Po 20 latach, aparat bezpieczeństwa wrócił do poziomu gwarantującego mu podobny jak wcześniej rozwój w najbliższej przyszłości. Okazuje się, że strażnik miejski, policjant, kontroler skarbowy, agent ABW, CBŚ, BOR mają prawo podsłuchiwać, kontrolować i sprawdzać każdego innego obywatela. Zamknięcie kręgu tych służb, brak należytej kontroli i systemu społecznego monitoringu, sprowadza podobny model rządzenia, jak miało to miejsce w tzw. “komunie”. Jedyną różnicą jest to, że system nie kontroluje tego, jakie obywatel ma przekonania, ale ile ma pieniędzy na koncie i skąd je wziął” (Radosław Żubrycki, 2012-01-24 11:56:33, Interia 360)