instagram

Polityczni manipulatorzy rozgrywają dobrych strachem

Ludzie o złych motywach podchodzą ludzi dobrych strachem. To prawie systemowa zależność, że każdy człowiek o złych intencjach, próbuje przestraszyć, bo ludzie o najlepszych sercach potrafim innym wyrządzić największe podłości, jeśli zastraszy się ich odebraniem tego, na czym im zależy.

Dlatego między innymi polityczni manipulatorzy pod każdą szerokością geograficzną narzucają obywatelom najbardziej nieludzkie prawa, odwołując się za każdym razem do poczucia bezpieczeństwa lub obrony rodziny. Innym przykładem jest chociażby korporacyjna polityka, która niejednorkotnie niszczy konkretnych ludzi ogrywając menedżerów fałszywym poczuciem jedności zespołów.

Podobnie jak politycy potrafią trzymać całe społeczeństwo w strachu przed islamistami, rozpowszechniając scenariusze które przerażają dobrych ludzi, tak analogicznie korporacyjny politycy potrafią trzymać całe zespoły w strachu przed kataklizmem natłoku lub pozbawienia pracy, które przerażają najbardziej lojalnych firmie pracowników.