instagram

Polska Agencja Rozboju Przedsiębiorczości

Rząd podsumował lata działalności wspierania polskiej innowacji, głównie działań agencji takich jak Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (lub analogicznych w innych regionach) w ramach oficjalnego rządowego dokumentu: “Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”

Dokument wskazuje porażkę we wspieraniu innowacyjności, określaną jako “niedoskonałości systemu”… Owe “niedoskonałości” to system niszczenia innowacji, wywożenia kapitału, likwidowania przedsiębiorczości:

Krajowy Plan Odbudowy:

“Zjawiska, które pojawiły się w wyniku pandemii COVID-19 należy widzieć na tle innych słabości strukturalnych polskiej gospodarki, które wpływają negatywnie na poziom konkurencyjności i produktywności, a pośrednio w dłuższym okresie decydują o perspektywach wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców. Należą do nich m.in.: obciążenia systemu finansów publicznych systemami zabezpieczeń społecznych, stosunkowo niski poziom wykorzystania rodzimych zasobów pracy, niski popyt i niedoskonałości systemu wdrażania innowacji, duża energochłonność gospodarki, zależność od paliw kopalnych, zagrożenia środowiskowe, luka infrastrukturalna w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej, niski poziom inwestycji przedsiębiorstw prywatnych, zróżnicowanie terytorialne dostępu do podstawowych usług publicznych oraz dobrej jakości pracy.”

Dokument rządowy faktycznie po raz pierwszy stanowi tak oficjalne przyznanie porażki systemów wspierania innowacji w tym kraju. Dekady marnotrawienia pieniędzy wydatkowanych na projekty prowadzone przez prywatne biznesy samych urzędników, którzy decydowali o ich przyznawaniu i odbieraniu gospodarce. Lata wszczynania postępowań atakujących prosperujące, konkurencyjne przedsięwzięcia. Lata wyprzedawania, wyprowadzania projektów za granice lub wprost wywożenia z Polski gotówki. Zamiast używać eufemizmów typu “niedoskonałości”, należy pójść za słowami prof. Balcerowicza: “Trzeba przygotować listę hańby. Łajdacy muszą mieć świadomość, że będą rozliczeni”.