instagram

Polska potrzebuje imigracji

Dlaczego od 10 lat upieram się, że Polska szczególnie potrzebuję imigracji? W 2015 roku dzietność w Polsce (liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym 15-45 lat) wyniosła według zeszłorocznych szacunków 1,33, co daje ostatnie miejsce w UE (ex aequo z Rumunią) oraz 216. miejsce na 224 kraje świata. Ostatnie informacje GUS mówią, że było jeszcze gorzej: 1,29. W prognozach Eurostatu na przykład przyjęto założenie, że współczynnik dzietności w Polsce wzrośnie w 2060 r. do 1,6, a mimo tego liczba urodzeń rocznie spadnie do 236 tys. i będzie nas już tylko 32,6 mln. Nie ma innej opcji.