instagram

Polska wschodnia i zachodnia

Kolejne wybory, kolejni liderzy, kolejne obietnice zjednoczenia Polaków. Tymczasem nic się nie udaje i nikomu nigdy nie udało.

Może nawet nigdy się nie uda. Może warto by oficjalnie zalegalizować podział na wartości zachodnio europejskie i wschodnio europejskie. Wzorem Irlandii północnej i południowej – podzielić Polskę na wschodnią i zachodnią. Stworzyć dwa oddzielne kraje z oddzielnymi stolicami, każdy z własną polityką gospodarczą i społeczną. Każdy z własnymi wartościami, tradycjami i świętościami.