instagram

Polski ład

Polski ład to niższe podatki dzięki większej kwocie wolnej oraz większe składki dzięki większej składce zdrowotnej

Tyle tylko że na kwocie wolnej najliczniej skorzystają emeryci – zyskując wyższą emeryturę ale tracąc czternastą wypłatę (i to mimo iż Jarosław Kaczyński w 2019 r. obiecywał czternastki na stałe w kolejnych latach).

Natomiast wyższa składka zdrowotna nie przełoży się na większe nakłady na służbę zdrowia albowiem rząd zapowiedział iż nakłady będą wynosić określony procent w roku bieżącym i kolejnych (konkretnie sześć procent PKB i ani grosza więcej z tytułu wyższych składek).

Nie wiadomo kto zyska a kto straci, bo wynagrodzenia zmieniają się w trakcie roku z powodu rosnącej inflacji i nikt nie jest w stanie przewidzieć czy bardziej opłaca się składać deklaracje o skorzystaniu z ulgi dla klasy średniej czy też nie, bo nikt nie wie czy i jaką premię otrzyma na koniec roku.