instagram

Polskie państwo

Polskie państwo mogło nie prowadzić dalszego upolitycznienia sądów, które to z kolei mogłyby nie przymykać oka na rozkradanie majątku przez skorumpowanych prokuratorów, którzy to z kokei mogliby nie próbować przejmować spółek zarząd komisaryczny, których to spółek mogliby w ten sposób nie tracić na rzecz zagranicznych podmiotów, które to podmioty mogłyby z kolei nie nakładać na polski system ochrony zdrowia sankcji, które to z kolei sankcje mogłyby nie powodować wysokich cen świadczeń medycznych w kraju, który całe to piekło urządził swoim obywatelom.