instagram

Poszukiwanie godności

Rząd zrozumiał, że Polska B szuka godności. Do czasu Polska Ą będzie na jej godność czyhać i jej godności odmawiać, dopóty Polska B będzie jej szukać tam, gdzie ma ją szansę dostać. Czy to w postaci realnych działań socjalnych, czy cynicznego grania narodowościowymi fantazmatami.

Jako społeczeństwo mamy naprawdę przerąbane. podziały polityczne nałożyły się na podziały klasowe w najgorszy możliwy sposób. Wartości, takie jak tolerancja, równość, otwartość, postrzegane są jako cechy, na które „stać” ludzi sukcesu. A żeby te wartości mogły zaistnieć w społeczeństwie, muszą je wyznawać także klasa średnia, niższa średnia, ludowa. Nie mogą być tylko cechą ludzi bywałych w świecie, którzy wszystko widzieli i nic ich nie zdziwi.

Cała narracja o “wstawaniu z kolan” i “nie będą nam w obcych językach” to nic innego niż próba spowodowania przeświadczenia że Polska znajduje się pod jakimiś zaborami obcych państw zachodu, który próbuje narzucić nam kulturę i etykę podobnie jak miało to miejsce w czasach Polski pod zaborami. Taka narracja oczywiście nie musiała paść na podatny grunt. Co więcej, wielu wydaje się zaskoczonym faktem iż taka retoryka znalazła aż tak mocny rezonans we współczesnym społeczeństwie.