instagram

Potrójny kryzys

Pandemia koronawirusa wprowadziła nasz świat w stan potrójnego kryzysu: „kryzys zdrowotny uruchomił kryzys ekonomiczny o jeszcze nieznanych konsekwencjach, a to wszystko rozgrywa się na tle kryzysu klimatycznego, na który odpowiedzią nie jest »business as usual«”

Kryzysy nawarstwiają się, ponieważ jest nas za dużo. Ludzie za szybko opanowują terytoria zajmowane przez zwierzęta, przenosząc choroby. Za szybko drenują środowisko z zasobów energii, której odpady wyrzucają w powietrze.