instagram

Pracując z F

Pracując z F trzeba słuchać, a pomiędzy bezsensem, a bełkotem jest czego się nauczyć.

Pierwszą zasadą wartą zapamiętania jest to że diabeł tkwi w regulaminach obowiązujących wewnętrznie, jak również i zewnętrznie. Meandry zapisów cennika i umowy decydują o sukcesie lub porażce w stopniu bezlitośnie dominującym zarówno produkt jak i technologię. Drugą zasadą jest to że biznes zaczyna się wówczas gdy karty rozda się tak, że to zwykła ilość upływającego czasu działa na korzyść w stopniu dominującym ilość pracy włożonej w inżynierię czy marketing.

IAIBooking

Naliczanie miesięcznych opłat za usługę to filozofia działania, a system kontynuuje naliczanie niskich abonamentowych opłat nawet w przypadku braku aktywnego korzystania z systemu.