instagram

Problem edukacji

Problem edukacji to właściwie problem wszystkich usług publicznych. Zdominowane przez sektor państwowy stają się zakładnikiem nieuczciwego pracodawcy, który wykorzystuje swoją dominującą pozycję na rynku usług edukacyjnych celem zaniżenia poziomu edukacji oraz wynagrodzeń pracowników oświaty.

Podobnie jak w służbie zdrowia, podobnie i w edukacji nie ma jednego systemu który byłby jednoznacznie lepszy od drugiego pod każdym względem. Jedyna szansa to zrównanie szans placówek publicznych i prywatnych w dostępie do świadczenia usług publicznych. Kiedy na rynku będzie funkcjonowało mniej więcej tyle samo szkół prywatnych, co państwowych to będziemy mogli powiedzieć o równości.