instagram

Prokurator Korpanty

Prokurator Korpanty pomimo wskazania czynności przez sąd, nie będzie ich wykonywał, bo mimo wyroku sądu stoi na stanowisku przeciwnym.

Wkrótce upłynie termin, po którym będę mógł pokazać więcej