instagram

Propaganda

Każda porządnie przygotowana propaganda przeważy w każdym społeczeństwie, ponieważ wszyscy szukają prostych teorii w polityce i ekonomii, które dostarczają proste modeli społeczeństwa.

Człowiek jest istotą społeczną. Szukamy działających modeli, które potrafimy odtwarzać w większej skali, odzwierciedlać poglądy i zachowania większej grupy, którą się identyfikujemy.

Propaganda nie jest nam zatem narzucana. Jest po prostu wygodna i akceptowalna. Społeczeństwa pozbawianie możliwości zdominowania publicznej debaty zostały pozbawione monopolu medialnego w procesie głębszego przemyślenia tej sytuacji przez mądrzejszych niż większość z nas.

Nawet sam system wolności słowa zapisany w kartach praw człowieka, jakiś konstytucjach i praktykowany w prawie jest sprzeczny z najbardziej prymitywnymi potrzebami społeczeństwa. Dlatego wolność słowa jest tak dokładnie oglądana i tak szczegółowo broniona przez specjalistów w tej dziedzinie.