instagram

Przeciw totalitaryzmu była mniejszość

Kiedy obalano komunizm Polacy nie strajkowali przeciwko ograniczaniu wolności, demokracji, wprowadzaniu stanu wojennego czy powszechnej inwigilacji.

Strajki, które dopiero zakończyły komunizm rozpoczęły się od wprowadzenia drastycznych podwyżek cen mięsa w okresie świątecznym.
Polacy pod względem bierności wobec systemu totalitarnego nie stanowili jakiegoś wyjątku, jednak bierność ta pozostała lub nawet się pogłębiła w okresie dobrobytu gospodarczego.