instagram

Przerost procesu nad materią

Jednym z najbardziej oczywistych grzechów branży jest przerost procesu nad materią.

Nie dotyczy to jedynie przerostu liczby spotkań, który zdominował proces w ostatnich latach, ale ogólna liczba spotkań statusowych i ceremonialnych aktywności.

Oprócz niezliczonej liczby straconych godzin przerost procesu nad materią przynosi większe szkody w demotywacji pracowników, którzy najczęściej preferują pracę w modelu zwinnym, a nie w modelu opartym o proces powtarzających się tzw. “daily”, “review”, “retro”, czy planowania.