instagram

Przyszłość wszystkiego

Przyszłość wszystkiego to optymalizacja wszystkiego i znacznie węższe marginesy. Węższe marginesy na błąd, węższa grupa najbogatszych, krótsze interwały dające szanse na cokolwiek innego.

Przyszłość wszystkiego to również szerokie marginesy dostępności wszystkiego w coraz większych ilościach dla większej liczby osób, jednakże w coraz bardziej zunifikowanym i uniwersalnym formacie. Jeden odcień skóry nas wszystkich i demokratyzacja zasobów w globalnym znaczeniu. Przyszłość to regulacje w każdym obszarze życia celem zapewnienia (iluzji?) ogólnego bezpieczeństwa i (pozoru?) zrównoważonego rozwoju.