instagram

Pułapka średniego rozwoju

Więcej rozdanych pieniędzy to większa inflacja. Możemy drukować znacznie więcej niż produkujemy, poprawiając warunki bytowe chociażby na chwilę i tworząc iluzję postępu cywilizacyjnego. Zmniejszamy również dystans do krajów zachodnich pod względem różnicy płac.

Kiedy jednak dogonimy kraje zachodnie pod względem płac oferując znacznie niższą produktywność znacznie niżej rozwiniętej gospodarki, zatrzyma się eksport i nowe miejsca pracy przestaną napływać, bo nie będzie to już tak opłacalne dla nabywców naszych produktów i usług. To będzie początek końca obecnego systemu i pułapka średniego rozwoju.