instagram

Reprezentacja suwerena

Obecna władza chwali się że reprezentuje suwerena wprowadza zmiany demokratyczne, przeważając trójpodział władzy na korzyść większości obywateli. Tymczasem na obecną władzę głosowało niewielu. Z 30 629 150 uprawnionych do głosowania Polaków udział w ostatnich wyborach wzięło tylko 50,92 proc. Z tych 15 595 335 wyborców ważne głosy oddało 15 200 671. Na listę PiS głos oddało 5 711 687. To 37,58 proc. głosujących, ale już zaledwie 18,64 proc. wszystkich Polaków uprawnionych do głosowania. Gdy weźmiemy pod uwagę ogólną liczbę ludności (ponad 38 mln), wynik ten wygląda jeszcze słabiej. Wyborcy PiS z wyborów do Sejmu stanowią zaledwie 14,86 proc. wszystkich Polaków, czyli stanowią mniejszość. Obecna władza nie reprezentuje suwerena.