instagram

Rewanżyzm

Nawet siedem lat później, rewanżyzm przeważa w retoryce rządu – nawet w tematach które nie odnoszą się do bezpośredniej przeszłości ich poprzedników.