instagram

Rośnie poziom ubóstwa

Rosnące ceny napędzane rozdawnictwem pieniędzy powiększają skalę ubóstwa w Polsce. Mimo ogromnego wzrostu wydatków socjalnych po kilku latach spadku znów zaczyna rosnąć rzesza osób żyjących w skrajnym ubóstwie.

Oznacza to, że pomoc państwa nie zawsze trafia do najbardziej potrzebujących, niektórych coraz częściej wręcz omija, nie dostrzega. GUS wyliczył, że w 2017 r. takich osób było 4,3 proc., a rok później już 5,4 proc. Najszybciej przybywa ich na wsi,