instagram

Rozkułaczanie

Lata ogłupiania społeczeństwa przynoszą coraz więcej przykładów rządów na Białorusi, które powołuje się w rządowych mediach jako przykład do naśladowania w kraju.

Polska wydaje rokrocznie tysiące ekonomistów, jednak to społeczeństwo w szerszym rozumieniu musiałoby mieć wiedzę z zakresu popytu i podaży aby ocenić irracjonalność pojęcia spekulacji w gospodarce wolnorynkowej.

źródło: TVP: https://www.tvp.info/46983137/spekulant-zatrzymany-za-handel-maseczkami?fbclid=IwAR0MZ1G4ehma8WuSl89_Dx056BYF6VkcJ9Cof1ijvjIiU5UZ5F1Fw2cq8Xo