instagram

Sędzia urzędnikiem

Sędzia w sądzie będzie po prostu trzecim kolejnym urzędnikiem, po urzędniku i prokuratorze, który będzie rozpatrywał sprawy w ramach jednolitej władzy państwowej. Wyroki jednolite z decyzją urzędnika, poprzez wpływ na mianowanie, odwołanie, i postępowanie dyscyplinarne