instagram

Skąd inflacja?

Inflacja to faktycznie podatek jaki na obywateli nakłada się w krajach socjalistycznych, dlatego większość krajów kapitalistycznych powołuje niezależny organ dbający o wartość pieniądza w celu ochrony systemu wolnorynkowego. W niektórych krajach takim organem jest sam bank centralny, w Polsce rada polityki pieniężnej.

Tymczasem Rada polityki pieniężnej od kilku lat zamieniła się w luksusowe sanatorium polityków partii. Rada finansuje wszystko to co rząd zamierza, w ten sposób że nawet sama podejmuje uchwały, według których deleguje swoje własne uprawnienia prezesowi narodowego banku polskiego, którego mianuje sam rząd.