instagram

Smutna prawda

Komuna przynajmniej nauczała nas czytać i pisać. Summa summarum w ujęciu cywilizacyjnym to chyba więcej. Dziś władza rozdaje premie za poczucie krzywdy i bezradności, a talent i pracowitość są ścigane z urzędu – mówi Marek Kondrat.

Przekonanie w narodzie wyrażone klasycznymi słowami Lecha Kaczyńskiego “jeżeli ktoś ma pieniądze, to skądś je ma” aktualne jest jak nigdy, co zresztą odzwierciedlają słupki wyborcze partii jego brata bliźniaka. Nie cała Polska, a jedynie znacząca część – zwana większością – głosuje na tok myślenia nieufny ludziom zaradnym i utalentowanym. Tok myślenia, który albo nie wierzy w zaradność i talent, albo je wręcz kwestionuje.