instagram

Smutna rzeczywistość

Smutna rzeczywistość pracownika polega na tym iż oczywiście każdy pracodawca zatrudnia jak najtaniej oczekując jak najwięcej. Natomiast analogicznie smutna rzeczywistość dotyczy pracodawców, albowiem każdy pracownik pracuje na swoje cele najpierw, a dopiero potem nad celami firmy.

Rzeczywistość pracodawców jest równie brutalna, co rzeczywistość pracowników, albowiem obie strony uczestniczą w grze rynkowej, w której nieustannie próbują znaleźć równowagę. Na codzień nie istnieje, a już na pewno nie jest do utrzymania mit tak zwanego “doceniający pracodawca,” tak samo jak nie istnieje tak zwany “zmotywowany pracownik”. Nasza rzeczywistość nie dorosła jeszcze do traktowania wszystkich jako udziałowców w pełnym tego słowa znaczeniu, traktowaniu czy wynagradzaniu. Nie mamy z tego powodu w pełni tego słowa znaczeniu lojalnych, zmotywowanych, ani zgranych zespołów.