instagram

Sprawiedliwość społeczna

Definicja sprawiedliwości społecznej zależy do tego, której części społeczeństwa zapytasz o jej definicję. Socjalne oczekiwania ludzi nawołujących do nieproporcjonalnie większego opodatkowania bogatych stoją w sprzeczności z liberalnymi oczekiwaniami ludzi nawołujących do proporcjonalnie większego opodatkowania bogatych na równi z innymi.

Rzecz w tym, że nawet jeśli nieproporcjonalne (progresywne) łupienie bogatych mogłoby rozwiązać wiele problemów takich jak brak na to lub owo w budżecie państwa, a nawet jeśli nie doprowadzi do demoralizacji i zniechęcenia bogatych do zarabiania majątków i powiększania zdolności produkcyjnych, to zawsze ryzyko jest znacznie większe i bardziej prawdopodobne że doprowadzi do niesprawiedliwości.

Sprawiedliwość społeczna bowiem to zaprzeczenie zwykłej sprawiedliwości. Niesprawiedliwość względem bogatych to ograniczenie wolności – gospodarczej, aspiracyjnej. Ograniczenie wolności jednej grupy osób może przynieść korzyści innej grupy osób, ale ograniczanie wolności kogokolwiek zawsze kończy się marazmem w rodzaju polskiego komunizmu, gdzie nierówności były najmniejsze, ale w końcu niczego nie było.

Wynika z tego że dla dobra ogółu nasza indywidualna wolność jest dobrem nadrzędnym, stojącym ponad mityczną równością społeczną.