instagram

Sprawne zarządzanie państwem

“Do sprawnego zarządzania państwem decyzje trzeba podejmować szybko, nawet jeśli 40% z nich będzie błędnych” – J.Gowin

Warto przypomnieć sobie te słowa pięć lat później, albowiem zostały wypowiedziane w wywiadzie jakiego wicepremier udzielił bezpośrednio po wizycie u Kaczyńskiego na ul. Nowogrodzkiej, zatem są one wypowiedziane pod wpływem pewnej szerszej refleksji czy też wręcz jakiegoś konsensusu.

W tym miejscu warto zaznaczyć że co do zasady to Gowin ma rację, ale pod jednym warunkiem. Faktycznie potrzebujemy sprawnego zarządzania państwem. Potrzebujemy szybkiego podejmowania decyzji. Potrzebujemy jednak systemu naprawdę pełnych odszkodowań za te 40 procent tych błędnych decyzji.