instagram

Strategia rządu wobec Unii Europejskiej

Strategia rządu wobec Unii Europejskiej jest bardzo prosta. Możemy być na marginesie bo nie jest istotne że nie będziemy mieli żadnego wpływu na losy Europy, albowiem abi wpływ, ani te losy nikogo nie obchodzą.

Skoro planem Kaczafiego jest stworzenie państwa wyspy, o czym wielokrotnie powtarzał, to jest całkowicie jasne że nie będziemy interesować się kontynentem: ani jego polityka, ani jego losami.

Jedyny możliwy scenariusz powrotu do Europy to nowe perspektywy finansowe, bo nie da się odebrać środków które już wydano, ani przyznać środków jeśli wkrótce mamy być płatnikiem netto.