instagram

Super office i hyper care

Super office i hyper care, czyli hasła którymi mami się w celu ukrycia ubezwłasnowolnienia pracowników tak zwanych korporacji – proponując motywujące i umocowujące buzzwordy, zachęcając do wzmożonego wysiłku i opieki na rzecz klientów.