instagram

System podatkowy

Zaskakujące jak niewiele osób interesuje się systemem podatkowym. Podobnoe niewiele osób wie, że płaci podatki, nie wspominając o posiadaniu wiedzy chociażby o podatku dochodowym.

Najmniej z nas zdaje sobie jednak sprawę, że system podatkowy to nie kompromis między różnymi pomysłami opodatkowania, a jednolity system różnych pomysłów na opodatkowanie. Oznacza to, że przejawia on zarówno koncepcje teorii niskich podatków oraz teorii wysokich podatków – w jednym. Nowoczesne systemy podatkowe oferują różne sposoby opodatkowania mniej jak i bardziej zamożnych, ale również odmienne sposoby opodatkowania różnych grup zawodowych i społecznych. Typowo przedsiębiorcy mają do wyboru niskie lub żadne podatki, zamożni wysokie lub odstraszające podatki, członkowie rodzin ulgi i zwolnienia, a rolnicy i naukowcy – dotacje. Między różnymi skrajnościami cały czas otwierane są nowe luki i powsają nowe środki przejściowe.


To czy jaką wysokość podatku wybierze zamożny przedsiębiorca z rodziną mieszkający na wsi – zależy tylko od jego indywidualnego wyboru, albowiem może chcieć płacić podatek jako zamożny albo jako przedsiębiorca albo jako członek rodziny lub rolnik. Najczęściej obeznany podatnik wybierze różne elementy systemu podatkowego z różnych perspektyw możliwości opodatkowania i jest to działanie całkowicie legalne i zgodne z intencjami jednego lub innego rządu – reprezentującego takie lub przeciwne poglądy na temat sprawiedliwości takich czy innych podatków. Nie ma i nie powinno być zgody co do jednego uniwersalnego systemu podatkowego obowiązującego na zawsze, a różnorodność różnych pomysłów, podatków oraz luk podatkowych zapowiadanych i wprowadzanych przez jedne lub inne partie polityczne – świadczy o pluralizmie i demokracji.