Polska Agencja Rozboju Przedsiębiorczości

Rząd podsumował lata działalności wspierania polskiej innowacji, głównie działań agencji takich jak Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (lub analogicznych w innych regionach) w ramach oficjalnego rządowego dokumentu: “Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” Dokument wskazuje porażkę we wspieraniu innowacyjności, określaną jako “niedoskonałości systemu”… Owe “niedoskonałości” to system niszczenia innowacji, wywożenia kapitału, likwidowania… Read more

Agnieszka Dąbska

Cała sprawa z hejtem z ministerstwa nie byłaby może tak śmieszna, co dla mnie osobiście przykra z uwagi na to że przed laty sam doświadczyłem akcji hejterskiej, jaką z urzędu i w godzinach pracy – za pomocą prywatnego anonimizowanego konta prowadziła Agnieszka Dąbska – pracując na zlecenie Ministra Rozwoju w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W… Read more

Wsparcie przedsiębiorczości

Z jednej strony są gorące werbalne deklaracje wsparcia przedsiębiorców i przedsiębiorczości. Czasem nawet wsparte jakąś konkretną inicjatywą. Z drugiej jednak strony mamy prawdziwą ofensywę działań legislacyjnych, które pod hasłami “likwidacji patologii” i pozyskiwania wpływów budżetowych prowadzą do patologicznej wręcz restrykcyjności systemu regulacyjnego, pozostawiając w rękach administracji fakultatywne decyzje o zastosowaniu sankcji wymierzonych w przedsiębiorców, ich… Read more

Archiwum akt sztazi

Archiwum akt “sztazi” powstało na polecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i choć z uwagi na powody polityczne zostało sprywatyzowane, choć jedynym użytkownikiem zbiorów jest podmiot publiczny – Minister Rozwoju. Niewiele osób pamięta, że na podstawie senackiej poprawki wciąż gromadzone są wszelkie informacje o osobach pozostających “w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione… Read more

Consequences of creating legal loopholes

Just last year alone, Poland created 30 thousand new pages of new legislation. It almost seems like a practice for many governments to create legal systems so complex that it begs an assumption that it is filled with legal loopholes just to trap ordinary people. Polish Agency for enterprise development (PARP) faced a 50m recommendation… Read more

TaskBeat

TaskBeat wraca w dobre ręce, ale nigdy już nie wróci do Polski, ponieważ usługa nigdy nie była żadną usługą publiczną, ale prywatną własnością. Spokojnie przygotowałem się na to, że w efekcie powyższego oświadczenia zazdrośni urzędnicy wyślą kilka wozów policji, a posłuszny prokurator przygotuje akt oskarżenia. Kiedy urzędnicy się zorientują, przygotują odwet na ten post, a… Read more

OLAF investigative activities

OLAF should not take selective approach towards evidence in the case by concluding that ONLY the investigators can pick and chose activities that are deemed necessary to seek evidence for and against the person concerned. OLAF procedures clearly stipulate the contrary – that OLAF should conduct investigative activities towards collecting ALL evidence in order to… Read more

Odmowa uznania wierzytelności

Decyzją sądu Szczecin-Centrum odmówiono uznania wierzytelności zgłoszonej przez PARP do Zagozda sp. z o.o. Sąd tym samym odmówił uznania wierzytelności PARP wynikającej z rzekomo błędnej realizacji (około 10% wartości) umowy o dofinansowanie. Tym samym sąd przychylił się do wcześniej decyzji zarządu spółki (pełnionego jednoosobowo przez Macieja Zagozdę) o odmowie uznania wierzytelności, a także decyzji syndyka… Read more

Zagrożenie odszkodowaniem

Ciekawe, w jaki sposób urzędnicy tłumaczą swoje decyzje w świetle zagrożenia odszkodowaniem za błędy popełnione podczas realizacji umowy o dofinansowanie. Wiceprezes uzasadnia iż wydanie decyzji o zwrocie 135 tys. zł “w żadnym stopniu nie mogło wpłynąć na świadczenie usługi TaskBeat z uwagi na to że decyzja ta została wydana niemal 3 lata po zakończeniu realizacji… Read more

Decyzje podejmowane pod wpływem błędu

Ciekawe uzasadnienie. Oskarżony Radosław R (dyrektor pionu e-gospodarki) tłumaczy przed szczecińskim sądem iż wezwanie do zwrotu 135 tysięcy złotych (około 10%) wartości zrealizowanego projektu nie stanowiło przestępstwa pomówienia o nieprawidłową realizację umowy, ponieważ było (uwaga): jedynie “elementem dozwolonej krytyki realizacji umowy”. W dalszej części podkreśla również iż nie może być przestępstwem również uzasadnienie tego wezwania,… Read more