Nowe standardy

Jak myślałem że mnie nic nie zdziwi w sądzie to jednak się zdziwiłem, tylko właściwie czy powinienem się zdziwić, skoro sądy pracowały tak długo na swoją reputację bronienia w pierwszej kolejności własnego interesu, a dopiero w dalszej kolejności interesu swoich obywateli. Sędzia odmawia mi prawa do kontaktu z adwokatem obecnym na sali sądowej to już… Read more

Kontrola polityczna

Otóż pomimo nieudanych reform systemu sądownictwa minister z nadania partii kontroluje system dyscyplinarny sędziów. System składa się z 4 elementów: sądów dyscyplinarnych działających przy sądach apelacyjnych, Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, rzeczników dyscyplinarnych, a także powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. Etyki i Postępowań Dyscyplinarnych Sędziów. Minister Sprawiedliwości, będący jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a jednocześnie i… Read more