instagram

Testowanie kodu

Jeżeli wytarzasz oprogramowanie poprzez tworzenie gałęzi rozwojowej (feat) z głównej gałęzi kodu (main), a łączysz kod do głównej gałęzi (main) celem jego przetestowania – ograniczasz możliwość testowania wersji z wybranej gałęzi rozwojowej (feat)

Oprogramowanie powinno móc trafić na środowisko testowe jako efekt publikowania z dowolnej gałęzi rozwojowej (feat), a nie tylko z głównej gałęzi (main), gałęzi rozwojowej (dev) lub wspólnej gałęzi testowej (test). Oczywiście testowanie gałęzi rozwojowej może co najwyżej potwierdzić działanie kodu w osobności innych zmian, ewentualnie spełnienie kryteriów akceptacji.

Zgadzam się oczywiście że testowanie integracji może odbywać się tylko w sytuacji zintegrowania danych zmian w ramach gałęzi rozwojowej z innymi gałęziami rozwojowymi, na które składa się dana wersja oprogramowania (rel).