instagram

Rozcinanie etatu

Kolejny błąd, pioniersko praktykowany poza branżą informatyczną, polega na cięciu kosztów poprzez rozcinanie etatów. Cięcie kosztów to nie tylko redukcja, ale również pączkowanie. Rozcinanie etatu to technika jego pączkowania – poprzez rozcięcie najczęściej między różnymi projektami.

Z mojego osobistego doświadczenia rozcinanie etatu ma z założenia prowadzić do uzyskania wielu zatrudnionych z jednego etatu. Rekordzista pracując w jednym banku jako architekt – rozdysponowany był między kilkoma projektami od 1/4 do 1/8 etatu, przy czym w ostatnim typie projektów w ciągu 1/8 etatu najczęściej nie zdążał się nawet codziennie przywitać i pożegnać – nie wspominając o wykonaniu jakiejkolwiek rzeczowej pracy w międzyczasie.

Biorąc pod uwagę że większość projektów w branży technologicznej jest spóźnionych już pierwszego dnia po ich rozpoczęciu, jakiekolwiek rozcinanie etatu powoduje jedynie iż osoby są zdesynchronizowane z zespołem, który od początku projektu goni niemożliwy do osiągnięcia termin.