instagram

Tradycja mniejszego zła

Tradycja wybierania „mniejszego zła” jest w Polsce bardzo silnie zakorzeniona, co będzie największą pułapka zastawiona w referendum na opozycję, której program zostanie napisany pytaniami referendalnymi.

Polacy doskonale wiedzą że mają zły rząd, bo rządzi nimi zła partia. Ta partia przypomina jednak przy okazji każdych wyborów, że dzieją się rzeczy gorsze niż złodziejstwo i korupcja władzy. Partia przy okazji wyborów wręczy każdemu wyborcy dodatkową kartę, za pomocą której przypomnimy sobie, że partia może i okrada pacjentów, a także bije kobiety, ale jednocześnie dowiemy się że ta sama partia chroni wyborców przed rzeczami rzekomo znacznie gorszymi, takimi jak: wojny, choroby i imigracja.