instagram

Trudności i niedostatki

Według popularnej opinii Polskie społeczeństwo narzeka na trudności i niedostatki, ponieważ jesteśmy społeczeństwem okaleczonym strachem i represjami. Tymczasem rzekome represje tak naprawdę najczęściej sprowadzane są do prostych ekonomicznych postulatów: chcemy więcej.

Dlaczego Polacy zarabiają mniej niż obywatele państw zachodnich? Jest to decyzja państwowa. Do dzisiaj państwo nie wykonało postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o zrównaniu kwoty wolnej od podatku obywateli do poziomu posłów na sejm. Wiadomo powszechnie że podniesienie kwoty wolnej od podatku wszystkim zatrudnionym oznaczałoby podniesienie jednorazowo wynagrodzenia netto każdego pracującego, i to bez żadnego uszczerbku dla budżetów pracodawców.

Niewykonane pozostaje również państwowe zobowiązanie Polski do wprowadzenia waluty Euro, które doprowadziłoby do zrównania cen i wynagrodzeń Polaków. Ostatecznie również wysokie wynagrodzenia możliwe sa jedynie w krajach państwa prawa, które urzeczywistniają liberalne zasady gospodarcze (zachodni model cywilizacji to wolność obywateli w ramach państwa prawa) – model obecnie poddawany fundamentalnej krytyce przez rządzących. Nie zapowiada się na to żebyśmy przyjęli zachodni model liberalnej gospodarki, ani zachodnich warunków wynagradzania.

Przeglądając tylko te decyzje dochodzimy do wniosku iż zrównanie kwoty wolnej planowane było na 2015 r., wprowadzenie jednolitego podatku planowane na 2016 r., a plany wprowadzenia waluty Euro oraz liberalnej gospodarki państwa prawa zostały oficjalnie zaprzestane w 2017 r. Żadne z tych planów nie zostały dotychczas wprowadzone, a kolejne terminy nie są nawet uwzględnione w terminarzach politycznych obietnic, a zatem przyjdzie na nie jeszcze trochę poczekać.

Warto wspomnieć również że żaden rzad do dzisiaj nie obiecywał Polakom wyższych wynagrodzeń, a jedynie obniżenie bezrobocia. Tymczasem niższe wynagrodzenia są motorem rozwoju polskiej gospodarki, która przyciąga zagraniczne inwestycje: głownie w postaci rożnego rodzaju fabryk, montowni i magazynom. Dzięki najniższym w Europie wynagrodzeniom kierowców, a także innym branżom wymagającym dużej ilości taniej siły roboczej, obecnie Polskie firmy transportowe sa bezkonkurencyjne w Europie. Utrzymywanie obecnego stanu rzeczy jest po prostu szalenie dochodowym interesem.