instagram

Trzy próby wystarczą

Polacy wybrali parlamentarzystów, którzy przygotowują czwartą ustawę o trybunale. Zadaniem posłów jest uchwalanie dobrych ustaw. Jeżeli pomimo większości parlamentarnej, posłowie nie mogli zablokować demokracji, powinniśmy im podziękować. W końcu jest pewna granica niekompetencji i nieudolności, która została osiągnięta, i przekroczona.

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej czwarta ustawa o Trybunale Konstytucyjnym składać się będzie z dwóch pakietów rozwiązań. Pierwszy to „debizantyzacja”, czyli odebranie sędziom TK przywilejów przysługujących im podczas kadencji i po jej zakończeniu. PiS chce, aby sędziowie Trybunału nie mogli łączyć obowiązków z pracą na uczelniach wyższych i odebrać uposażenia sędziom w stanie spoczynku. Drugi wątek to dalsze zwalczanie TK i zwodzenie międzynarodowej opinii publicznej, która oczekuje, że PiS podporządkuje się zasadom demokratycznego państwa prawa. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, nie zdradził żadnych szczegółów – zapowiedział tylko, że nowa ustawa będzie oparta na 10-punktowej liście wniosków i sugestii zespołu prawnego, który badał opinię Komisji Weneckiej.