instagram

Tworzenie prawa pod konkretną osobę

Kreatywność rządzących w obchodzeniu prawa najlepiej odzwierciedlają pisemne uzasadnienia decyzji o zarzutach albo umorzeniach, jakie można poczytać w sprawach politycznych… Dałoby się każdego za dowolny przepis lub pomimo dowolnego przepisu i w każdej sytuacji.

— Przypomnę, że w 2016 r. tak skroili Kodeks postępowania karnego, żeby ziobrowy prokurator mógł wyciągnąć Daniela Obajtka z ławy oskarżonych, a potem postepowanie w jego sprawie umorzyć — mówi poseł Budka. — Tym razem chodzi o to, żeby Kaczyński mógł bez większych konsekwencji nie wykonać wyroku sądowego — zaznacza. — Od początku rządy PiS to jest prywatyzacja państwa i prawa, pisanie przepisów pod konkretne osoby, dawanie pieniędzy konkretnym podmiotom.