instagram

Tworzenie prawa pod konkretną osobę

Kreatywność rządzących w obchodzeniu prawa najlepiej odzwierciedlają pisemne uzasadnienia decyzji o zarzutach albo umorzeniach, jakie można poczytać w sprawach politycznych… Dałoby się każdego za dowolny przepis lub pomimo dowolnego przepisu i w każdej sytuacji, a jeżeli nie – to zawsze można coś zmienić, potem co najwyżej odwrócić.

— Przypomnę, że w 2016 r. tak skroili Kodeks postępowania karnego, żeby ziobrowy prokurator mógł wyciągnąć Daniela Obajtka z ławy oskarżonych, a potem postepowanie w jego sprawie umorzyć — mówi poseł Budka. — Tym razem chodzi o to, żeby Kaczyński mógł bez większych konsekwencji nie wykonać wyroku sądowego — zaznacza. — Od początku rządy PiS to jest prywatyzacja państwa i prawa, pisanie przepisów pod konkretne osoby, dawanie pieniędzy konkretnym podmiotom.

Analogicznie w 2016 Ziobro doprowadza do uchwalenia lub zmiany szeregu przepisów, które mają służyć jego sprawie. Wszystkie korespondują z przebiegiem postępowania, które toczy się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia pod sygnaturą XIV K 709/11/S. Celem tych zmian jest wzmocnienie pozycji rodziny Ziobrów jako strony postępowania karnego.

Ale to dopiero początek zmian w prawie korzystnych dla Ziobry w jego batalii o wyjaśnienie śmierci ojca. W krótkim czasie następuje także zmiana przepisów, która zapewnia rodzinie Ziobrów, że nie zostaną obciążeni kosztami procesu w razie niekorzystnego dla nich wyroku.

W takim państwie społeczeństwo boi się konfliktu z władzą do tego stopnia, że wiele osób jest w stanie poświęcić cokolwiek żeby takiego konfliktu nie rozwiązywać. Tajne państwo z kartonu nie ma takiego prawa, które powstało ze spójnych wartości albo we wspólnym kierunku. Zamiast tego jest zlepkiem różnych doklejek i zmian wymuszonych przez instytucje międzynarodowe poklejone z takimi, które stworzono wprost pod konkretne grupy interesów, albo wręcz konkretne rodziny lub konkretne osoby.