instagram

Tyłem

Nie przeszkadza mi to, co przeciętnie się dzieje, albo to co najczęściej się myśli w tym kraju.

Przeszkadza mi ustrój oraz prawo które tutaj obowiązuje oraz które się tutaj stosuje, bo mimo iż jesteśmy częścią większej Europy i mienimy się poszanowaniem praw człowieka, zasad praworządności, to zawsze Polska akceptowała zupełnie inne standardy i stosowała narzucone jej regulacje na swój własny sposób.

Ten sposób to pogranicze ekonomii rynkowej według zasad społecznej sprawiedliwości która zastępowała w tym kraju zasady zwykłej sprawiedliwości i wręcz była z nimi sprzeczna. Ten sposób to cwaniackie podejście do liberalizmu, które zastępowało liberalizm proceduralny i wręcz było z nim sprzeczne.

Ja nie jestem w tym kraju z własnej woli. Żyje w tym kraju bo zostałem sprowadzony tu na siłę i wbrew swojej woli. Żyje zupełnie zatem tylko dlatego że żyję obok tych wypaczeń, właściwie tyłem do nich